TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

Zveme Vás na festival, který je spojením festivalů

TRAMPSKÉ PIKOVICE

a TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

Na festivalu společně oslavíme významné 80. narozeniny

JITKY VRBOVÉ

A TONYHO LINHARTA

Do projektu je stejně jako minulý rok zařazen blok věnovaný zachování životního prostředí s názvem:

 

ENERGIE PRO ŽIVOT

SLUNCE - VODA - VZDUCH

PŘEDNÁŠKOVÝ STAN - HISTORIE V REGIONU

12:00 - 20:00

VÝSTAVA  ARTEFAKTŮ 

s aktuálním připomenutím vzniku obce Hradištko 1310 – 2020 – 710 let

 uplyne 600 let od vypálení benediktinského kláštera na Ostrově a celé enklávy majetků kláštera od soutoku Vltavy a Sázavy po Benešov.

Vyzdvižen bude i přínos opata Strahovského kláštera premonstrátů Kryšpína Fuky, který se zasloužil o úpravu toku Vltavy od Českých Budějovic po Prahu, zejména splavnění blízkých Svatojánských proudů u Štěchovic.

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

STŘEDOVĚKÁ VESNIČKA S ŘEMESLY

Projdete se středověkou vesničkou s ukázkou dobových řemesel jako řezbář, tesař, hrnčíř, kovář, tkadlec, ukážeme si středověké rýžování zlata společně s archeologem 

Mgr. Janem Viznerem

za podpory Regionálního muzea

Jílové u Prahy a společností Archaia

ŽIJEME S PŘÍRODOU ZDROJE ENERGIE - SLUNCE, VODA VZDUCH

Dozvíte se o možnostech využití přírodních zdrojů:

solární elektrárnytepelná čerpadla a řízené větrání prémiové kvality.

Přednášet Vám budou:

Jan Lesák a Ondřej Kodeš

STŘEDOVĚKÉ RÝŽOVÁNÍ ZLATA

Vyzkoušíte si rýžování zlata za odborného dohledu trojnásobné mistryně světa  v této netradiční disciplíně 

geoložky Veroniky Štědré

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

TURISMUS A EKOLOGIE

Starostka obce Staňkov

Bc. Jana Srnec Karlovská

Vám představí nový projekt pod názvem Staňkov žije

Zde se mimo jiné dozvíte o turismu a ekoligii v tomto kraji a jaká může být alternativa zahraniční dovolená v našich campech

CO ZNAMENÁ ALTERNATIVA D3

Trápí Vás plánovaná dálnice D3 přes Posázaví, nebo ji naopak vítáte?

Všechny otázky pro a proti a také o náhradním řešení  dálnice D3 se dozvíte od 

Romana Andrese

SOUČÁSTÍ FESTIVALU JE TAKÉ:

Vydání příležitostných novin Mezi řekami s historií regionu.

Info sešitu se souhrnem historických informací o obci Hradištko a okolí.

Info sešit Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny.

Výstava fotografií středních Čech s hudební projekcí: B. Smetana – Vltava
s nebeskými fotografiemi Jirky Jirouška

a dalších autorů

Vzpomínka na publicistu Vladimíra Kučeru – Historie cs. Beseda s historiky 

Archaia, PhDr. Petr Juřina, 

Václav Šmerák, Mgr. Jan Vizner