SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI SE KONAJÍ KAŽDOROČNNĚ - VŽDY 27.9.

Akce probíhá pod sochou Svatého Václava a je součástí Národní svatováclavské pouti.

Připomínáme si osobnost svatého Václava jako státníka a světce. O významu sv. Václava promluví představitelé společenského a církevního života. Svatováclavské zastavení doprovází Pražský katedrální sbor.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

Pražský katedrální sbor zahájil svou činnost roku 1999 příchodem Josefa Kšici na místo ředitele kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Těleso pravidelně vystupuje při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české (A. Dvořák, F. X. Brixi, P. Eben, Jan Ev. A. Koželuh, L. Janáček, A. Janda, B. Martinů, O. A. Tichý, J. D. Zelenka), ale i světové duchovní hudby (J. S. Bach, A. Caldara, C. Franck, G. F. Händel, W. A. Mozart), z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. V roce 2001 byl sbor pozván na festival do Itálie – Canto gregoriano e polifonica sacra (S. Maria di Vescovio) a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde se představil v mnoha skladbách světového sborového repertoáru, ale i v renesanční polyfonii českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic.

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY:

Hlavního města Prahy

Městské části Praha 1

Arcibiskupství Pražské

Českého rozhlasu Regina

Magazínu městské části Praha 1

a TV Noe

POŘADATELÉ AKCE:

Sdružení přátel Václavského náměstí

Agentura Exclusive production, s.r.o

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PARTNERŮM AKCE:

Palác Rokoko

OK – SETO

Palác Lucerna

Kolektory Praha

ABC sport

SBD Praha

Vaše síť

ESH Amplification

Průcha Instruments Banjo

Agentura Ahoj reklama

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

AKCI DOPROVÁZÍ BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Kromě Pražské katedrálního sboru, vystoupí vždy tři hudební skupiny po dvou hodinových blocích. Začátek akce je ve 12:00 hodin, poslední kapela se rozloučí ve 20:00 hodin. Kromě hudebních skupin na vás čeká bohatý stánkový prodej, přehlídka tradičních řemesel a mnoho dalšího.

KONTAKTNÍ OSOBA:

TOMÁŠ TICHÝ

Tel: 608 151 001