SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI SE KONAJÍ KAŽDOROČNNĚ - VŽDY 27.9.

 

Akce je součástí Národní svatováclavské pouti a koná se pod záštitou

Petra Hejmy starosty městské části Praha 1.​

 

Akce probíhá pod sochou Svatého Václava.

Připomínáme si osobnost svatého Václava jako státníka a světce.

O významu sv. Václava promluví představitelé společenského a církevního života.

Svatováclavské zastavení doprovází Pražský katedrální sbor. 

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

Pražský katedrální sbor zahájil svou činnost roku 1999

příchodem Josefa Kšici na místo ředitele kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Těleso pravidelně vystupuje při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch.

Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české (A. Dvořák, F. X. Brixi, P. Eben, Jan Ev. A. Koželuh, L. Janáček, A. Janda, B. Martinů, O. A. Tichý, J. D. Zelenka), ale i světové duchovní hudby (J. S. Bach, A. Caldara, C. Franck,         G. F. Händel, W. A. Mozart), z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře.          V roce 2001 byl sbor pozván na festival do Itálie – Canto gregoriano e polifonica sacra (S. Maria di Vescovio) a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde se představil v mnoha skladbách světového sborového repertoáru,        ale i v renesanční polyfonii českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic.

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

ZVEME VÁS NA NEDĚLI 27. ZÁŘÍ 2020

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY:

Hlavního města Prahy

Městské části Praha 1

Arcibiskupství Pražské

Českého rozhlasu Regina

Magazínu městské části Praha 1

a TV Noe

POŘADATELÉ AKCE:

Sdružení přátel Václavského náměstí

Agentura Exclusive production, s.r.o

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PARTNERŮM AKCE:

Palác Rokoko

Palác Lucerna

Kolektory Praha

ABC sport

SBD Praha

Vaše síť

ESH Amplification

Průcha Instruments Banjo

Agentura Ahoj reklama

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

AKCI DOPROVÁZÍ BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Kromě Pražské katedrálního sboru, vystoupí tři hudební skupiny po dvou hodinových blocích.

Začátek akce je ve 12:00 hodin, poslední kapela se rozloučí ve 20:00 hodin.

Kromě hudebních skupin na vás čeká bohatý stánkový prodej, přehlídka tradičních řemesel a mnoho dalšího.

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

VYSTOUPÍ KAPELY:

12:00 – 14: 00 BURIZON

14:00 – 16:00 NOVÁ SEKCE

17:00 -18:00 PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

18:00 – 20:00 VINTAGE WINE

KONTAKT NA POŘADATELE:

TOMÁŠ TICHÝ

Tel.: 608 151 001