STARO - NOVÁ VLTAVA

Infocentrum CHOTILSKO 22. 2. 2020 od 15:00 hod.

Společné promítání Nebeských fotografií Jiřího Jirouška pořízené na podzim roku 2019 nad upuštěným Orlickým jezerem a Vojtěcha Pavelčíka, který nám představí kolekci historických fotografií ze stejné lokality. 

KŘEST PUBLIKACE HRADIŠTKO A OKOLÍ

Knihovna HRADIŠTKO 18. 1. 2020 od 17:00 hod.

Křest publikace Hradištko a okolí nad soutokem Vltavy a Sázavy o historii regionu s fotografiemi Jiřího Jirouška. Připomenutí kláštera na Ostrově, středověkého městečka Sekanka, splavnění Vltavy, Svatojánských proudů – opat Fuka, historie rekreačních sídel v Pikovicích, koncentrační tábor Hradištko, historie židů v Davli a okolí.