TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

FESTIVAL 12. 9. 2020

Zveme Vás na festival, který je spojením festivalů

TRAMPSKÉ PIKOVICE a TŘEBSÍNSKÉHO ZVONĚNÍ.

Na festivalu společně oslavíme významné narozeniny

JITKY VRBOVÉ A TONYHO LINHARTA.

Zahrají nám kapely:

SCHOVANKY, JITKA VRBOVÁ, TAXMENI, PACIFIK, TERRAKOTA, T.S. SEŠLOST PRAHA, TOMTONES, FRANTA NEDVĚD ml., VINTAGE WINE, P. R. D .I. a RIVERSTARS.

Společně oslavíme 710 let obce Hradištko

Projdete se středověkou vesničkou s ukázkou dobových řemesel jako řezbář, tesař, hrnčíř, kovář, tkadlec, ukážeme si středověké rýžování zlata společně s archeologem Janem Viznerem.

Jsou pro Vás připraveny přednášky, fotografie a filmy na téma životní prostředí.

Připraven je bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a samozřejmostí je dobré jídlo a pití.

NÁŠ FESTIVAL MÁ SVOU HYMNU


KAŽDÝ ROČNÍK FESTIVALU ZAČÍNÁ A KONČÍ PRÁVĚ TOUTO PÍSNÍ – ZDE SI JI MŮŽETE POSLECHNOUT

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
AREÁL FESTIVALU TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
NADŠENÍ DIVÁCI FESTIVALU

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ 12. 9. 2020

Do projektu je stejně jako minulý rok zařazen blok věnovaný zachování životního prostředí s názvem

ENERGIE PRO ŽIVOT – SLUNCE, VODA, VZDUCH

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

FESTIVAL BUDE MÍT TŘI BLOKY:

Historický :

Staletí historie Mezi Vltavou a Sázavou s křtem řady publikací a několika přednáškami z historie regionu

Hudební:

multižánrové zaměření festivalu pro všechny generace

 Životní prostředí:

ekologické zdroje energie

HUDEBNÍ SCÉNA

12:00 - 23:00

V letošním roce jsme pro Vás připravili multižánrový program.

Těšit se můžete jen na ty nejlepší kapely

ze žánru:

trampské, country, bluegrassové, bluesové a irského rocku.

 ZAHRAJÍ VÁM KAPELY:

TAXMENI, SCHOVANKY, PACIFIK, JITKA VRBOVÁ

FRANTA NEDVĚD ml., TERRAKOTA

T.S. SEŠLOST PRAHA, TOMTONES,

RIVERSTARS, P.R.D.I.

VINTAGE WINE

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ
TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

PŘEDNÁŠKOVÝ STAN - HISTORIE V REGIONU

12:00 - 20:00

VÝSTAVA  ARTEFAKTŮ 

s aktuálním připomenutím vzniku obce Hradištko 1310 – 2020 – 710 let

 uplyne 600 let od vypálení benediktinského kláštera na Ostrově a celé enklávy majetků kláštera od soutoku Vltavy a Sázavy po Benešov.

Vyzdvižen bude i přínos opata Strahovského kláštera premonstrátů Kryšpína Fuky, který se zasloužil o úpravu toku Vltavy od Českých Budějovic po Prahu, zejména splavnění blízkých Svatojánských proudů u Štěchovic.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12:00 - 20:00

V návaznosti na setkání 

Pocta vodě z roku 2019 pokračujeme projektem 

ENERGIE PRO ŽIVOT – SLUNCE, VODA, VZDUCH

Návštěvníci se seznámí s ochranou přírody

a zároveň se jedná i o výzvu,

aby nebyl region devastován při turistických návštěvách lokalit jako je vyhlídka Máj nebo Smetanova vyhlídka,

Info stezka Sekanka na místech středověkého městečka...

TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

SOUČÁSTÍ FESTIVALU JE TAKÉ:

Vydání příležitostných novin Mezi řekami s historií regionu.

Info sešitu se souhrnem historických informací o obci Hradištko a okolí.

Info sešit Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny.

Výstava fotografií mapující současnou přírodu v místech chystané trasy dálnice D3, která před Prahou protíná zatím nedotčenou krajinu Posázaví. 

Vedle hudebního podia, stanů na přednášky a projekce dokumentárních filmů Eko Jihlava bude Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy, Mgr. Jan Vizner a kolektiv postavena ukázka středověkého rýžování zlata.

KULTURNÍ AKCE TŘEBSÍNSKÉHO ZVONĚNÍ